Biophavia

 

Biophavia är ett svenskt search konsult företag som är verksamt på den nordiska marknaden inom Life science och Health care.  Specialiserad på rekrytering, executive search, urval, tester och bemanning av talanger med spjutspetskompetens, erbjuder vi hållbara sökningar av ledande humankapital och identifierar den mest lämpliga talangen för just din organisation.

 

Med en kundanpassad search process och handfast hantering, levererar vi flexibla rekryterings och bemannings lösningar för specialistbefattningar, från medarbetare till styrelserepresentanter, inom Medical Affairs, Drug Safety, Regulatory Affairs, Clinical Operations, Product/Brand  Marketing och Account Management in till den nordiska  

Life Science branschen.

 

Branscher:

 

• Läkemedel

• Bioteknologi

• Medicinsk teknik

• Klinisk forskning

• Kemisk industri

• Livsmedelsvetenskap

• Kosmetika

• Hälsovård

 

För strategiska och operativa företagsfrågor, erbjuder vi även HR konsulttjänster och medverkan inom förändringsarbete. Om ditt företag expanderar, förvärvat företag och ska integreras med olika företagskulturer, står inför generationsskiften eller är på väg att göra neddragningar, så hjälper vi dig genom någon av våra tjänster Recruitment, HR Consulting eller Change Management. Genom ett målinriktat sökarbete, utvecklade processer, erfarna life science konsulter med stöd av researcher, säkerställer vi ett högt utfall och resultat.

 

Oavsett om det gäller tillfälliga eller permanenta rekryteringslösningar, skräddarsyr vi din sökprocess och tillämpar ett flertal sökvägar och nätverk av kontakter. Våra specialiserade Life science konsulter är dedikerade att hjälpa dig att hitta den drivna innovatören med den kompetens som bäst passar er organisation, inom hela Norden.

 

På begäran, kan vi genomföra sökuppdrag inom andra EU länder. För expansion av internationella företag som önskar att etablera sin verksamhet på den nordiska marknaden, erbjuder vi storskalighets lösningar.

 

För mer information, vänligen kontakta mig, Lena Eek på mail: lena.eek@biophavia.com eller på mobil. +46 (0)76 2007 109.

 

Vi följer bransch specifika etiska riktlinjer och behandlar all tillhandahållen information konfidentiellt. Vi är noggranna och dynamiska i vårt arbete och lyhörda för våra kunders önskemål. Genom vår expertis, kunnighet och engagemang sätter vi alltid ditt intresse

främst och levererar resultat med integritet och åtskillnad

 

Logotyp & Webbdesign Argonova systems